Thư Viện Lam


Sự Chấn Động do Giáo Chỉ số 9

Ngày 15 tháng 9 năm 2007, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế (Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất) đã loan tải khắp nơi về Giáo Chỉ số 9 của Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Giáo Chỉ số 9 đã bắt đầu sự chấn động trong tứ chúng Phật tử Việt Nam có liên hệ đến GHPGVNTN, đặc biệt là ở hải ngoại.

Trang này ghi lại những tài liệu xoay quanh Giáo Chỉ số 9 để quý anh chị em áo Lam có đầy đủ dữ kiện về sự việc.

 

Tóm Lược Dữ Kiện

Tài Liệu Liên Hệ

 

 • Ngày 15/09/2007, PTTPGQT loan tải tin tức về Giáo Chỉ Số 9. Qua Giáo Chỉ số 9, Đức Tăng Thống giải tán Văn Phòng II Viện Hóa Đạo cũ và chỉ định thành phần nhân sự cho Văn Phòng II Viện Hóa Đạo mới.
Giáo Chỉ Số 9 do Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang ấn ký.  
 • Ngày 26/09/2007, PTTPGQT loan tải tin tức về Thông Bạch của Viện Hóa Đạo Hướng dẫn thi hành Giáo Chỉ số 09. Qua Thông Bạch này, VHĐ ra lệnh:
  • Giải tán các Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại (GHPGVNTN-HN) tại Hoa Kỳ và GHPGVNTN-HN tại các châu
  • Chủ tịch và các thành viên Văn phòng II Viện Hóa Đạo cấp tốc triệu tập đại hội trong thời gian sớm nhất để thành lập Hội đồng Giáo phẩm và Hội đồng Điều hành GHPGVNTN-HN tại Hoa Kỳ, Canada và các châu.
Thông Bạch Hướng dẫn thi hành Giáo Chỉ số 09 do Hòa Thượng Thích Quảng Độ ấn ký.  
 • Ngày 10/10/2007, Hội Thân Hữu Già Lam gởi Tâm Thư "trình bày minh bạch về tôn chỉ và đường hướng hoạt động để chư Tôn Đức Tăng Ni và đồng hương Phật tử thẩm tường."
Tâm Thư của Hội Thân Hữu Già Lam.  
 • Ngày 17/10/2007, Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK/VPIIVHĐ (cũ),
  gửi Đức Tăng Thống "mong Đức Tăng Thống chỉ giáo" thêm về Giáo Chỉ số 9 và Thông Bạch của Viện Hóa Đạo.
Thư Hòa Thượng Thích Thắng Hoan gởi Đức Tăng Thống.  
 • Ngày 09/10/2007, Huynh trưởng Nguyên Ánh (HK) bàn về Giáo Chỉ số 9 qua bài viết "Giọt Nước Tràn Ly".
Giọt Nước Tràn Ly (Htr. Nguyên Ánh)  
 • Ngày 13/10/2007, PTTPGQT loan tải tin tức về buổi ra mắt của Văn Phòng II Viện Hóa Đạo mới.
Văn Phòng II Viện Hóa Đạo (mới) họp báo.  
 • Ngày 17/10/2007, Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK/VPIIVHĐ (cũ),
  gửi Hòa Thượng Thích Hộ Giác thư cảnh báo "Uy tín của Giáo Hội đang bị đe dọa, thanh danh của Giáo Hội dần dần bị hoen ố vì việc làm hoặc vô tình hay cố ý của chúng ta. Xin mau cảnh tỉnh, đừng gây thêm tai họa." và từ chối tham dự Đại Hội Bất Thường "vì sự triệu tập không hợp Quy Chế".
   
Thư Hòa Thượng Thích Thắng Hoan gởi Hòa Thượng Thích Hộ Giác  
 • Ngày 18/10/2007, Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ đã gởi thư đến Hòa Thượng Thích Hộ Giác với  nhận định: "Một thiểu số đã nhân danh Ðức Tăng Thống và Hòa Thượng Viện Trưởng, nhân danh khổ nạn của hai Ngài, nhân danh Giáo Hội bên nhà bị bức hại mà phá tan Giáo Hội để thực hiện tham vọng thế tục của mình."
Thư Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa gởi Hòa Thượng Thích Hộ Giác  
 • Ngày 25/10/2007, liên hội truyền thông VĂN NGHỆ PHẬT GIÁO VIỆT NAM HẢI NGOẠI (Viết tắt: VNPGHN) phỏng vấn ông Trần Kiêm Đoàn chủ đề: "Phật Giáo Việt Nam: TRƯỚC KHÚC QUANH HAY NGÃ RẼ..."
Phật Giáo Việt Nam: TRƯỚC KHÚC QUANH HAY NGÃ RẼ...  
 • Ngày 30/10/2007, Hòa Thượng Thích Tâm Châu gởi tâm thư cho rằng Giáo Chỉ Số 9 chỉ là một “Thông Điệp Cứu Nguy” hay là một “Chúc Thư Dự Phòng”. Đồng thời Hòa Thượng cũng kêu gọi tứ chúng giữ bình tĩnh để chung tay kiện toàn cơ cấu tổ chức GHPGVNTN tại Hải Ngoại.
Tâm Thư Ngỏ của Hòa Thượng Thích Tâm Châu  
 • Ngày 01/11/2007, Hòa Thượng Thích Trí Hiền Châu gởi Tâm Thư đến toàn thể đoàn viên GĐPT: “Trung Tâm Phật Giáo Khuôn Việt một lần nữa tin tưởng được đón tiếp tất cả các Anh Chị Huynh Trưởng khắp bốn phương tám hướng trên đất nước Hoa Kỳ. Mong các anh chị cùng về chốn xưa đất cũ, dưới mái chùa Pháp Quang, Thầy trò chúng ta cùng ăn chay nằm đất cùng “xắn tay áo” chung sức chung lòng nối lại con đường Hoa Sen Trắng, trang bị cho nhau những năng lượng vi diệu: “Thống nhất bất khả phân” để “khuông phò GHPGVNTN trong cơn nguy biến.”
Tâm Thư của Hòa Thượng Thích Trí Hiền  
 • Ngày 02/11/2007, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế trả lời chung về một số thắc mắc sau khi Giáo Chỉ số 9 ban hành.
 • Đồng Thời PTTPGQT cũng công bố Bản Phúc Trình  Phật Sự của Hoà Thượng Thích Thiện Hạnh, Chánh Thư Ký Viện Tăng thống GHPTVNTN, gởi Viện Hóa Đạo (ấn ký ngày 8 tháng 9 năm 2007). Bản Phúc Trình cảnh báo Viện Hóa Đạo về sự hành hoạt của Nhóm Thân Hữu Già Lam.
Bản Phúc Trình Phật Sự của Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh (ngày 8 tháng 9 năm 2007)

PTTPGQT trả lời một số thắc mắc

 
Hòa Thượng Thích Hộ Giác trả lời Tâm Thư Ngỏ của Hòa Thượng Thích Tâm Châu.  
Thượng Tọa Thích Chơn Tâm trả lời Tâm Thư Ngỏ của Hòa Thượng Thích Tâm Châu.  
 • Ngày 22/01/2006 (???), Thượng Tọa Thích Chơn Tâm, Tổng vụ trưởng, Tổng vụ Giáo dục GHPGVNTN, gởi Thượng Tọa Thích Bổn Đạt "về mấy điều suy nghĩ định hướng hành trang phục vụ Giáo Hội trong giai kỳ mới".
Thư Thượng Tọa Thích Chơn Tâm gởi  Thượng Tọa Thích Bổn Đạt.  
 • Ngày 04/11/2007, Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa và Hòa Thượng Thích Nguyên An đồng ký "Lời Kêu Gọi Khẩn Thiết" trình bày một số điểm "để góp phần soi sáng sự thật hầu củng cố tín tâm và tạo dựng nếp sống an lạc cho người Phật tử."
Lời Kêu Gọi Khẩn Thiết  
 • Ngày 06/11/2007, Phật tử Tâm Tịnh "tìm hiểu
  GIÁO CHỈ, THÔNG BẠCH, THÔNG TƯ,
  TƯỜNG TRÌNH, THÔNG CÁO
  của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất."
Bài "Tìm Hiểu..." của Phật Tử Tâm Tịnh.  
 • Ngày 12/11/2007, PTTPGQT loan tải tin tức về Đại hội Bất thường Giáo hội Phật giáoViệt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ "đồng thanh quyết nghị triệt để khâm tuân Giáo chỉ số 9 của Đức Tăng thống Thích Huyền Quang".
Thông cáo báo chí làm tại Port Arthur ngày 12 tháng 11 năm 2007.  
 • Ngày 12/11/2007, Trong mục Câu Chuyện Dưới Cờ của diễn đàn gdal@yahoogroups.com, Nhóm Áo Lam nhận định rằng "sau bức màn nhung" (buổi ra mắt và họp báo của VPII/VHĐ mới) "là rạn vỡ cay đắng, ngậm ngùi; là thẳng tay triệt hạ làm cho khối lục hoà đang tụ bổng tan; là mưu toan tranh đấu để dắt đưa Giáo Hội thay vì đi theo lý tưởng Trí tuệ, Từ bi cao rộng của đức Phật lại phải rẽ ngang vào tiểu lộ theo một chủ thuyết cực đoan thế tục."
Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 12 tháng 11 năm 2007.  
 • Ngày 2/12/2007, Đại Lão Hòa thượng Thích Huyền Quang ra Giáo Chỉ số 10 cung thỉnh thành viên Viện Tăng Thống và chuẩn y thành viên Ban chỉ đạo Viện Hóa Đạo.
Giáo Chỉ Số 10.  
 • Ngày 4/12/2007, tám vị Hòa thượng tại Hoa Kỳ, nguyên thành viên GHPGVNTNHN/HK, đồng ký tên vào bài "GIÁO CHỈ, THÔNG BẠCH VÀ CƠN KHỦNG HOẢNG  CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI". Quý Hòa Thượng nói: "Trong chỗ tận cùng của lương tâm, chúng tôi biết mình vì đâu mà phải lên tiếng. Cũng trong chỗ tận cùng của lương tâm đó, chúng tôi, xin vì tất cả mà chấp nhận mọi điều tệ hại nhất có thể xảy ra cho bản thân, chỉ để mong cho Phật Giáo Việt Nam được tồn tại và phát triển với tất cả giá trị chân thật của nó; và cho dân tộc Việt Nam sớm được sống với tự do, dân chủ đích thực - ước vọng chân chính của mọi con dân nước Việt ngày nay."
GIÁO CHỈ, THÔNG BẠCH VÀ CƠN KHỦNG HOẢNG  CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI  
 • Ngày 4/12/2007, qua thư trả lời Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Hòa thượng Thích Tâm Châu nói: "không dám nhận làm Thành-Viên Hội-Đồng Giáo Phẩm Trung-Ương, Viện Tăng-Thống, Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống Nhất".
Thư Hòa thượng Thích Tâm Châu gởi Hòa Thượng Thích Huyền Quang ngày 4 tháng 12 năm 2007.  
 • Ngày 6/12/2007, qua thư trả lời Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Hòa thượng Thích Thuyền Ấn "không chấp nhận việc đứng tên trong Hội Đồng Giáo Phẩm Viện Tăng Thống GHPGVNTN".
Thư Hòa thượng Thích Thuyền Ấn gởi Hòa Thượng Thích Huyền Quang ngày 6 tháng 12 năm 2007.  

Trang Chính | Download Font

Xin gởi ý kiến đóng góp đến: gdpt.webmaster@gmail.com