GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT


"Giáo-Hội PGVN Thống-Nhất không đặt sự tồn tại của mình nơi nguyên vị cá biệt mà đặt sự tồn tại trong sự tồn tại của nhân loại và dân tộc." (Trích từ Hiến Chương Giáo-Hội PGVN Thống-Nhất)
  • GHPGVNTN/HN/Âu Châu
  • Hiến Chương (Việt | Anh)

Tin Tức

Lời Kêu Gọi cho Dân Chủ Việt Nam:

...Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất mong cầu, vận động, và hậu thuẩn cho bất cứ cá nhân, đoàn thể nào thực hiện được sách lược 8 điểm cứu nguy đất nước sau đây :

  1. Xây dựng một xã hội khoan dung, an lạc, đa nguyên, bình đẳng, không chủ chiến gây thù, điều hành bằng thể chế dân chủ đa đảng;

(xem thêm..)


Gia Ðình Phật Tử